لیبل IML چیست ؟

(In Mold Labeling)، یک تکنیک پیش‌تزئین‌(Per Decorating) است. این روش، جایگزین روش سنتی نقاشی، قراردادن لیبل به صورت دستی در داخل قالب و چاپ بر روی  قطعات شده و تاریخچه آن به دهه اول ۱۹۸۰ میلادی باز می‌گردد. این شیوه ابتدا در دهه هفتاد در اروپا و سپس در آمریکا به کار گرفته شد. IML‌، تکنیکِ قراردادن و جایگذاری لیبل‌ بر روی جداره قطعات قالب‌گیری شده با طرح‌ها و رنگ‌های منحصر به فرد در حین فرآیند تولید است. لیبل‌های درون قالبی، معمولاً در تولیدات پلاستیکی کاربرد دارد اما در بسیاری از صنایع هم، جایگزین لیبل‌های پشت چسب‌دار شده است. یکی از مواردی که لیبل‌های (IML‌) را از لیبل‌های معمولی متمایز می‌کند پوشش‌(‌‌Coating) چسب حرارتی (Heat Seal) است که ضمن عملیات تکمیلی چاپ به پشت لیبل (IML‌)، ‌اضافه می شود. هنگام استفاده از فناوریِ برچسب‌گذاری درون قالبی‌، برچسب کاغذی از پیش چاپ شده یا برچسبی از جنسِ فیلم پلاستیکی، درون قالب قرار می‌گیرد و طی فرآیند قالب‌گیری به صورت یکپارچه با مواد ترموپلاستیک ترکیب می‌شود. بدین ‌نحو که، لیبل از درون خشاب جانبی وارد قالب شده ‌و به صورت ثابت در موقعیت مورد نظر قرار می‌گیرد. سپس قالب بسته شده و پلاستیک مذاب وارد قالب شده می‌شود. پلاستیک داغ لیبل را در بر گرفته، آن را جزء لاینفک قطعه و ظرف کرده و لیبل به جای قرارگرفتن روی سطح ظرف به بخشی از دیواره ظرف تبدیل می‌شود.